اختلاف ۲کشور عربی بر سر گاز ایران

اختلاف ۲کشور عربی بر سر گاز ایران
یک مقام مسئول اعلام کرد: مخالفت شیخ نشینان امارات با عبور لوله گاز ایران از آب‌های حاکمیتی این کشور، طرح صادرات گاز ایران به عمان را در بن بست قرار داده است.

اختلاف ۲کشور عربی بر سر گاز ایران

یک مقام مسئول اعلام کرد: مخالفت شیخ نشینان امارات با عبور لوله گاز ایران از آب‌های حاکمیتی این کشور، طرح صادرات گاز ایران به عمان را در بن بست قرار داده است.
اختلاف ۲کشور عربی بر سر گاز ایران

car