احتمال واردات گوشت گوزن

احتمال واردات گوشت گوزن
در حالی که بیش از یک سال از توافقات ایران و روسیه برای تجارت در حوزه صنایع غذایی می‌گذرد و در این میان دستگاه‌های نظارتی دو کشور شرکت‌هایی را برای این کار تایید کرده‌اند، مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی اعلام کرد که گوشت گوساله روسی برای واردات موردواردات گوساله روسی تایید قرار گرفته و واردات گوشت گوزن روسی نیز در حال بررسی است.

احتمال واردات گوشت گوزن

در حالی که بیش از یک سال از توافقات ایران و روسیه برای تجارت در حوزه صنایع غذایی می‌گذرد و در این میان دستگاه‌های نظارتی دو کشور شرکت‌هایی را برای این کار تایید کرده‌اند، مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی اعلام کرد که گوشت گوساله روسی برای واردات موردواردات گوساله روسی تایید قرار گرفته و واردات گوشت گوزن روسی نیز در حال بررسی است.
احتمال واردات گوشت گوزن