اثر مثبت کاهش نرخ سود و تورم تک‌رقمی بر شاخص بورس +نمودار

اثر مثبت کاهش نرخ سود و تورم تک‌رقمی بر شاخص بورس +نمودار
شاخص کل بورس، در بازار امروز چهارشنبه هم، در مدار صعودی قرار گرفت و طی معاملات امروز 845 واحد افزایش یافت و با عبورس از کانال 73 هزار واحدی در ارتفاع 73 هزار و 644 واحد قرار گرفت.

اثر مثبت کاهش نرخ سود و تورم تک‌رقمی بر شاخص بورس +نمودار

شاخص کل بورس، در بازار امروز چهارشنبه هم، در مدار صعودی قرار گرفت و طی معاملات امروز 845 واحد افزایش یافت و با عبورس از کانال 73 هزار واحدی در ارتفاع 73 هزار و 644 واحد قرار گرفت.
اثر مثبت کاهش نرخ سود و تورم تک‌رقمی بر شاخص بورس +نمودار

میهن دانلود