اتاق بازرگانی: افزایش مالیات را لغو کنید

اتاق بازرگانی: افزایش مالیات را لغو کنید
فعالان اقتصادی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات شدند.

اتاق بازرگانی: افزایش مالیات را لغو کنید

فعالان اقتصادی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات شدند.
اتاق بازرگانی: افزایش مالیات را لغو کنید