آیفون 7 با روکش طلای 24 عیار +عکس

آیفون 7 با روکش طلای 24 عیار +عکس
فرایند روکش کردن آیفون 7 و 7 پلاس بین 6 تا 8 ساعت طول می‌کشد و 20 مرحله تعریف‌شده روی آن انجام می‌شود.

آیفون 7 با روکش طلای 24 عیار +عکس

فرایند روکش کردن آیفون 7 و 7 پلاس بین 6 تا 8 ساعت طول می‌کشد و 20 مرحله تعریف‌شده روی آن انجام می‌شود.
آیفون 7 با روکش طلای 24 عیار +عکس