آیا لامبورگینی هم خودروی الکتریکی می‌سازد؟

آیا لامبورگینی هم خودروی الکتریکی می‌سازد؟
امروزه طراحی و ساخت خودرو‌های الکتریکی، به موضوع اصلی شرکت‌های بزرگ خودروسازی در جهان تبدیل‌شده و به همین دلیل اخبار پیرامون خودرو‌های الکتریکی و هیبریدی بیش‌ازپیش شده است.

آیا لامبورگینی هم خودروی الکتریکی می‌سازد؟

امروزه طراحی و ساخت خودرو‌های الکتریکی، به موضوع اصلی شرکت‌های بزرگ خودروسازی در جهان تبدیل‌شده و به همین دلیل اخبار پیرامون خودرو‌های الکتریکی و هیبریدی بیش‌ازپیش شده است.
آیا لامبورگینی هم خودروی الکتریکی می‌سازد؟