آفتاب خوردن برنج وارداتی در گمرک +عکس

آفتاب خوردن برنج وارداتی در گمرک +عکس
با تاکید مقامات دولتی بر ممنوعیت واردات برنج در بازه ۵ ماهه مرداد تا آذر، ده ها تن محموله برنج برخی وارد کنندگان در گمرکات کشور باقی مانده است و طبق گفته مسئولین راهی جز مرجوع کردن برای آنها باقی نمانده است.

آفتاب خوردن برنج وارداتی در گمرک +عکس

با تاکید مقامات دولتی بر ممنوعیت واردات برنج در بازه ۵ ماهه مرداد تا آذر، ده ها تن محموله برنج برخی وارد کنندگان در گمرکات کشور باقی مانده است و طبق گفته مسئولین راهی جز مرجوع کردن برای آنها باقی نمانده است.
آفتاب خوردن برنج وارداتی در گمرک +عکس