آغاز نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ تا دو روز دیگر

آغاز نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ تا دو روز دیگر
هفدهمین نمایشگاه تلکام در شرایطی از روز یکشنبه 4 مهارماه آغاز به کار می‌کند که قرار است نسبت به سال‌های قبل با تفاوت‌هایی همراه باشد.

آغاز نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ تا دو روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه تلکام در شرایطی از روز یکشنبه 4 مهارماه آغاز به کار می‌کند که قرار است نسبت به سال‌های قبل با تفاوت‌هایی همراه باشد.
آغاز نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ تا دو روز دیگر