آغاز فروش نفت ایران به ایتالیا

آغاز فروش نفت ایران به ایتالیا
معاون وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد فروش نفت به پالایشگاه ساراس ایتالیا، اعلام کرد: به زودی فروش نفت به شرکت انی ایتالیا هم از سرگرفته می‌شود.

آغاز فروش نفت ایران به ایتالیا

معاون وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد فروش نفت به پالایشگاه ساراس ایتالیا، اعلام کرد: به زودی فروش نفت به شرکت انی ایتالیا هم از سرگرفته می‌شود.
آغاز فروش نفت ایران به ایتالیا

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی