آغاز فروش بلیت قطارهای رجا از ۳ خرداد

آغاز فروش بلیت قطارهای رجا از ۳ خرداد
فروش بلیت قطارهای رجا حد فاصل ۱۱ تا ۳۱ خرداد از ساعت ۸:۳۰ دوشنبه ۳ خرداد ماه به صورت همزمان از طریق اینترنت و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز می‌شود.

آغاز فروش بلیت قطارهای رجا از ۳ خرداد

فروش بلیت قطارهای رجا حد فاصل ۱۱ تا ۳۱ خرداد از ساعت ۸:۳۰ دوشنبه ۳ خرداد ماه به صورت همزمان از طریق اینترنت و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز می‌شود.
آغاز فروش بلیت قطارهای رجا از ۳ خرداد

تکنولوژی جدید