آغاز عرضه کارتی سوخت به ایرلاین‌ها

آغاز عرضه کارتی سوخت به ایرلاین‌ها
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، عرضه سوخت به تمامی شرکت‌های هواپیمایی داخلی از امروز صرفا به صورت کارتی و نقدی انجام می‌شود.

آغاز عرضه کارتی سوخت به ایرلاین‌ها

بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، عرضه سوخت به تمامی شرکت‌های هواپیمایی داخلی از امروز صرفا به صورت کارتی و نقدی انجام می‌شود.
آغاز عرضه کارتی سوخت به ایرلاین‌ها