آغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشت

آغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشت
با شروع برداشت برنج در شالیزارهای شمالی کشور، قیمت برنج روند نزولی به خود گرفت و انتظار می‌رود سقوط قیمت تا هشت‌هزار و ۵۰۰ تومان ادامه داشته باشد.

آغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشت

با شروع برداشت برنج در شالیزارهای شمالی کشور، قیمت برنج روند نزولی به خود گرفت و انتظار می‌رود سقوط قیمت تا هشت‌هزار و ۵۰۰ تومان ادامه داشته باشد.
آغاز سقوط قیمت برنج با شروع برداشت

لوکس بلاگ