آزاده محمدی مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر شد

آزاده محمدی مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر شد
در مراسمی با حضور فهیمی پور قائم مقام مدیر عامل و محمودی مشاور مدیرعامل ، با صدور حکمی از سوی دکتر رضایی مدیرعامل موسسه ، آزاده محمدی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی منصوب و از تلاش‌های محمد حسن عباسی فر تشکر و قدردانی شد.

آزاده محمدی مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر شد

در مراسمی با حضور فهیمی پور قائم مقام مدیر عامل و محمودی مشاور مدیرعامل ، با صدور حکمی از سوی دکتر رضایی مدیرعامل موسسه ، آزاده محمدی به عنوان مدیر جدید روابط عمومی منصوب و از تلاش‌های محمد حسن عباسی فر تشکر و قدردانی شد.
آزاده محمدی مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر شد

بک لینک رنک 1

دانلود موزیک