آزادسازی قیمت تندر ۹۰ اتوماتیک و دنا آغاز راه است

آزادسازی قیمت تندر ۹۰ اتوماتیک و دنا آغاز راه است
شورای رقابت صرفاً مسئول قیمت‌گذاری برای کالای انحصاری است اما می‌توان به آزادسازی قیمت این ۲ خودرو به‌عنوان آغازی برای آزادسازی قیمت خودرو در کشور اشاره کرد.

آزادسازی قیمت تندر ۹۰ اتوماتیک و دنا آغاز راه است

شورای رقابت صرفاً مسئول قیمت‌گذاری برای کالای انحصاری است اما می‌توان به آزادسازی قیمت این ۲ خودرو به‌عنوان آغازی برای آزادسازی قیمت خودرو در کشور اشاره کرد.
آزادسازی قیمت تندر ۹۰ اتوماتیک و دنا آغاز راه است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی