“زنبورهای بالتیک” به ایران می‌آیند +عکسحضور تیم نمایش هوایی زنبورهای بالتیک در نمایشگاه هوایی کیش، قطعی شد. “زنبورهای بالتیک” به ایران می‌آیند +عکس حضور تیم...