عکس/ پیکر داوود رشیدی بر شانه رضا کیانیان و امین تارخ ! عکس/ پیکر داوود رشیدی بر شانه رضا کیانیان و امین تارخ ! عکس/...