موتور سواران 3 نفر را در میاندوآب به رگبار بستند3نفر براثر حمله انتقام جویانه راکب موتور سیکلتی در میاندوآب به قتل رسیدند . موتور سواران...