جزئیات پرداخت 266 هزار میلیارد وام بانکی بانک‌ها با پرداخت 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات در 9 ماهه ابتدایی امسال بیش از 62 درصد آن...