تأمین هزینه‌ “کارا کارت” با کاهش اضافه‌کاری دولتی‌ها خبر می رسد، دولت به دلیل کاهش درآمدههای نفتی و کسری بودجه، برای اجرای طرح کارت رفاه...