سهم 24 درصدی پراید در تصادفات جاده‌ای شصت و نهمین جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار و از آمار تصادفات...