هوشمندترین شرکت های جهان در سال 2016تسلا به دلیل توسعه‌ی سیستم خودران و هوشمند خود در رده‌ی چهارم و تویوتا نیز به دلیل تحقیقات گسترده...