سود خالص 33 درصدی هوآوی در 2015این‌طور که از آمار و ارقام برمی‌آید شرکت هوآوی سال ۲۰۱۵ را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این...