فروش تخم‌مرغ 2000 تومان بالاتر از قیمت مصوب در حالی که قیمت تخم مرغ بر اساس مصوبه‌ اعلام شده از مهر ماه قرار بود دانه‌ای...