آدم‌ربایی 200 میلیونی به‌خاطر اجاره‌خانه مرد مستأجری که به دلیل اختلاف بر سر مبلغ اجاره، سه مرد جوان را برای آدم‌ربایی و سرقت از صاحبخانه‌اش...