2 عامل گرانی خرما / افت 30 درصدی تولید در سال 94رئیس انجمن ملی خرمای کشور گفت: افزایش تقاضا و افت 30 درصدی تولید خرما...