ضرر 2.1 تریلیون دلاری بورس‌های جهانیبورس های سراسر جهان با مشخص شدن نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در عرض یک روز 2.1...