2 هزار و 850 خودرو در برف گیر کردند سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال و احمر از رهاسازی 2 هزارو 850خودرو از برف و...