فرار‌ مرگبار 2 دختر‌ نوجوان +عکس پرونده ٢ دختر نوجوانی که با گره زدن ملحفه‌ها و پتوها به نرده‌های پنجره اتاق خواب تصمیم داشتند خود...