برداشت 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکادیوان عالی آمریکا امروز چهارشنبه حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از دارایی‌های ایران را تأیید کرد برداشت 2...