چرا 18 میلیون ایرانی مسکن قاچاقی دارند؟ معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با توضیحات درباره تعریف سکونت‌های غیررسمی بیان کرد که به...