روده 170سانتی از بدن یک مشهدی خارج شد! +عکس عمل جراحی کم نظیر روده بزرگ بیمار 83 ساله در بیمارستان 17شهریور مشهد با موفقیت انجام...