صادرات 150 میلیون دلاری صنایع دستی صادرات صنایع دستی اکنون سالانه 150 میلیون دلار است. اخبار عکس های جدید مجله اتومبیل...