نرخ 15 ارز بانکی افزایش یافت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه قیمت هر دلار امریکا را با دو ریال رشد 30 هزار و...