بازداشت 15 هنجارشکن در شب‌ قدردادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از دستگیری هنجارشکنان شب‌ قدر در باغ‌ویلایی در پردیس خبر داد. بازداشت 15 هنجارشکن...