احتمال افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد...