درخواست افزایش 15 درصدی تعرفه‌های پستیمدیرعامل شرکت پست گفت: با توجه به عدم تغییر تعرفه‌های پستی در سال 94 و افزایش هزینه های دستمزد، افزایش...