بدهی دولتی‌ها به شبکه بانکی 140 هزار میلیاردی شد در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکتهای دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانکها...