14 نفری که با دست خالی میلیاردر شدند!از جان کوم، موسس WhatsApp بپرسید که زمانی با کوپن های غذا زندگی می کرد و پس از...