برچسب: 130

خودکشی 130 عضو یک شبکه اجتماعی

خودکشی 130 عضو یک شبکه اجتماعیبیش از ۱۰۰ عضو نوجوان یک شبکه اجتماعی محبوب در روسیه طی ۶ ماه گذشته خودکشی کرده‌اند. خودکشی 130 عضو...

وام 130 میلیونی ساخت مسکن

وام 130 میلیونی ساخت مسکنبسته بانکی حاوی 8 نوع وام پرقدرت ساخت مسکن، با هدف «تحریک ضربتی» سازنده‌ها به شروع دور تازه سرمایه‌گذاری ساختمانی، از...