ارائه 130 هزار سبد عیدانه به نیازمندانرئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر گفت: 130 هزار نیازمند در قالب طرح فرشتگان رحمت از سبدهای عیدانه در نوروز بهره‌مند...