هر ثانیه 1100 تماس در واتس اپکاربران سرویس پیام رسان واتس آپ روزانه ۱۰۰ میلیون تماس تلفنی برقرار می کنند؛ این بدان معناست که در...