تلگرام 100 میلیونی شد آقای پاوول دورف موسس و مدیر عامل تلگرام امروز در جریان سخنرانی خود در کنگره جهانی موبایل بر این مسئله تاکید...