پای 100 کیلویی و عجیب یک مرد +تصاویر آرون راجاسینگ از بدو تولد دچار نوعی اختلال ژنتیکی است که باعث رشد غیرطبیعی اعضای بدنش می‌شود....