افزایش 10.4 درصدی تسهیلات پرداختی بانکها تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 10 ماهه امسال به بخشهای اقتصادی 2984.2 هزار میلیارد ریال است که معادل 10.4 درصد...