۲ شرط وزارت ارتباطات برای رجیستری گوشی موبایلوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام آغاز پایلوت طرح رجیستری گوشی موبایل، گفت: هر زمان نتیجه طرح...