پیشنهاد کاهش ۲ میلیون تنی ذخایر گندم مقام مسئول شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی با بیان “اجرای برجام از ریسک تامین کالاهای استراتژیک می‌کاهد” گفت:...