قطر ۲ برابر ایران از پارس‌ جنوبی برداشت کردمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تاکنون قطر بیش از دو برابر ایران از...