برچسب: ۲ ایران

۲ میلیون شغل بدون متقاضی در ایران

۲ میلیون شغل بدون متقاضی در ایرانزمانی که شغل استاندارد نیست ، بار مالی برای منابع بیمه گر ایجاد می‌کند،منابع مادی و نیروی انسانی در...