عقب‌گرد ۲۹۳ پله‌ای شاخص کل بورسبازار سهام امروز شاهد عرضه‌های سنگین در گروه خودرویی‌ها یک روز پس از اعلام افزایش قیمت فروش خودروهای سواری بود،...