۲۸۰ زندانی‌ دیه همچنان درگیر ورشکستگی‌ بیمه‌ توسعه هستند مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه ایران گفت: هم‌اکنون ۲۸۰ مددجوی زندانی دیه یا محکوم در آستانه...